Koopkracht 2012-2017

Koopkracht ontwikkeling NYFER-CSO voor ouderen in Nederland 2012 - 2017

 

Op donderdagavond 10 januari jl. presenteerden de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG, en NOOM (verenigd in de koepel CSO) de meest recente uitkomsten van een Nyfer-onderzoek naar de koopkrachteffecten van Rutte II voor de ouderen in Nederland in het consumentenprogramma Meldpunt! van Omroep Max.

Hoe pakken de gevolgen van het regeringsbeleid uit voor ouderen met alleen AOW? En hoe zit dit voor 65-plussers met een klein of groot aanvullende pensioen? Wat betekenen de toenemende zorgkosten voor ouderen met een zwakke gezondheid en wat gebeurt er met hun koopkracht? Hoe pakken de financiële gevolgen van de ingrijpende wijzingen van de landelijke AWBZ en de gemeentelijke WMO de komende jaren uit? Is zorg nog wel voor iedere oudere betaalbaar?

 

Als U geïnteresseerd bent kunt U het volledige NYFER-CSO rapport hier hier inzien of downloaden. Helaas is het voor ons senioren veel informatie, en om specifiek gedeelten uit het rapport te vernoemen leek ons niet juist omdat het rapport in zijn totaliteit gelezen dient te worden. Hiermede wordt de samenhang van het rapport gewaarborgd. 

 

 

Onderstaand NIBUD rapport over de koopkrachtontwikkeling 2012 - 2017 werd al eerder op deze site geplaatst. Dit was op het moment van plaatsing het rapport waarmede Rutte II aan de slag ging. Volledigheidshalve blijft dit rapport beschikbaar voor geïnteresseerden.

 

 

Koopkracht ontwikkeling NIBUD 2012 - 2017

De afgelopen tijd is er veel gediscussieerd over het koopkrachtplaatje. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft de koopkrachtontwikkelingen 2012 - 2017 bij het nieuwe regeerakkoord doorgerekend. Als U interesse heeft kunt U dit NIBUD rapport hier inzien of downloaden.

 

Helaas is het voor ons senioren veel informatie, en om specifiek gedeelten uit het rapport te vernoemen leek ons niet juist omdat het rapport in zijn totaliteit gelezen dient te worden. Hiermede wordt de samenhang van het rapport gewaarborgd.

 

Terug naar de startpagina