Belastinghulp

Voor veel mensen is het invullen van het belastingbiljet een jaarlijks terugkerend probleem. De ouderenbonden hebben daarom vrijwilligers opgeleid die ouderen kunnen helpen bij het doen van de belastingaangifte. Ook bij KBO-Loon op Zand zijn senioren voor hulp bij aangifte opgeleid. Zij bieden gratis hulp bij aangifte aan 65-plussers met alleen AOW of naast AOW een klein aanvullend pensioen en lid zijn of worden van één van de ouderenorganisaties.

 

Veel mensen vinden het moeilijk zelf hun aangifte te verzorgen. De wijzigingen in het belastingstelsel in 2001 hebben het er ook niet echt gemakkelijker op gemaakt. Toch zijn er mogelijkheden om belastinggeld te besparen en zelfs belastinggeld terug te ontvangen. De belastinginvullers van de KBO-Loon op Zand weten hoe dat kan.

 

Maar ook als u nog nooit aangifte heeft gedaan of geen biljet heeft ontvangen bestaat toch het recht op teruggave van de door de Sociale Verzekeringsbank ingehouden loonbelasting. Het recht op deze teruggave en de hoogte ervan heeft te maken met de aftrekpost buitengewone uitgaven in verband met ziekte en ouderdom. Als teveel belasting betaald is kan het teveel betaalde worden teruggevraagd door het invullen van een T-biljet.  Ervaringen hebben geleerd dat ouderen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen zonder meer tientallen euro’s per jaar kunnen terugvragen.

 

Ook voor het invullen van de T-biljetten zijn de vrijwilligers van KBO-Loon op Zand behulpzaam. Bovendien zijn door de nieuwe regeling Tegemoetkoming Buitengewone uitgaven (TBU, verzilveringsregeling) de mogelijkheden om voor een teruggaaf in aanmerking te komen verder verruimd. Doen dus die aangifte!!!!!!!

 

De belastinginvullers van de KBO-Loon op Zand staan voor u klaar om een berekening te maken. Hierna kunt u zelf beslissen of u wel of geen aangifte (T-biljet) verzendt. Momenteel zijn er ook gesprekken gaande over het invullen van andere “ingewikkelde” formulieren. U hoort hier meer over.

 

Wilt u hulp of meer informatie, neem dan contact op met:

 

Steffan Teunissen

Ans Pollaert

Terug naar de startpagina