Commissie Public Relations

Commissie Public Relations van Seniorenvereniging - Loon op Zand

 

Om de activiteiten van van Seniorenvereniging Loon op Zand zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen is een werkgroep PR in het leven geroepen. Deze commissie, die wordt ‘bemand’ door Nel Molenschot en Charles Aerssens, is ingesteld om de stroom van publicaties vanuit het dagelijks bestuur (DB), het algemeen bestuur (AB) en de diverse commissies te stroomlijnen en te dirigeren naar de diverse media. Welke media gebruiken wij daarvoor?

 

Inlegvellen

 

Op de eerste plaats de inlegvellen die u  tien maal per jaar ontvangt samen met het KBO-magazine 'Ons'. Op deze vellen ziet u welke activiteiten waar plaats vinden, hoeveel ze kosten en waar u zich daarvoor moet opgeven.   “Ons” is een blad dat wordt uitgegeven door KBO Brabant. U krijgt gratis dit blad aangeboden omdat u met uw lidmaatschap van Seniorenvereniging Loon op Zand tevens lid bent van KBO Brabant. Vrijwilligers van Seniorenvereniging Loon op Zand verspreiden deze post. Leden van KBO-Brabant ontvangen een Iidmaatschapspas.

 

Publicaties

 

In iedere Rond de Toren vindt u de pagina’s van Seniorenvereniging Loon op Zand, waarin wij melding maken van alle activiteiten. Hierin leest u ook verslagen van activiteiten die al hebben plaatsgevonden. Daarnaast plaatsen wij met regelmaat ook berichten over Seniorenvereniging Loon op Zand in andere huis­aan­huis-bladen die in Loon op Zand verschijnen. 

 

Het dagelijks bestuur van Seniorenvereniging Loon op Zand heeft bepaald dat alle berichtgeving van de commissies naar buiten toe via de PR-commissie dienen te lopen, om daarmee ‘ruis’ en onduidelijkheid te voorkomen.

Terug naar de startpagina