Belangrijke gegevens KBO-Beek en Donk

Belangrijke telefoonnummers

-WMO-loket Peel6.1 14 0492 (geen kengetal nodig)

-ViERBINDEN                                                               0492-328800

-Alarmering,Thuisbezorgen maaltijden                           0492-328803

-Vrijwilligershulp van ViERBINDEN:

Vrijwillige Hulpdienst, Klussendienst,Steunpunt Mantelzorg en Slimme zorg

ma., wo. en vrij. van 9.00-10.30 uur                             0492-464289

-Dorpsondersteuner                                                     0492-328803

-Zorgaanbieders:

Savant                                                                        0492-572000

Tot Uw Dienst                                                              06-30640121

Zorgboog                                                                    0900-8998636

Zuidzorg                                                                     040-2308408

Rabobank telefoon seniorendesk/nabestaandendesk       0492-391900

Rabo e-mailadres: seniorendesk@peelnoord.rabobank.nl

 

Bestuur KBO Beek en Donk

Voorzitter        Don van Sambeek                             tel.        462032
Penningmeester Francien Spit-van Brussel                 tel.        462046
Secretaris        Francien Vereijken-v/d Boogaard        tel.        463860
Lid                   Ad de Fost                                       tel.        462862
Lid                   Stien v. Duijnhoven-v. Asseldonk       tel.        468675
Lid                   Anny Kuijpers-v.d. Heuvel                 tel.        461083
Lid                   George van Issum                            tel.        463208

Lid                   Peter Vogels                                    tel.06-30375665
 

Kopij voor ’t Bedonkske

M.C. van der Heijden-Thijssens, Magnolia 9, 5741 JZ Beek en Donk

e-mail: m.c.van.der.heijden.thijssens@gmail.com

Adresverandering /overlijdensbericht

Doorgeven aan het secretariaat:

Kerkstraat 56, 5741 GL Beek en Donk.

e-mail: francien.vereijken@gmail.com

 

Magazine Ons

Opmerkingen betreffende de bezorging van Ons / Bedonkske:

Ad de Fost, Goudsbloemstraat 6. Tel. 462862

 

Zieken?

Is u bekend dat een lid van de KBO, uw buur of goede kennis, in het ziekenhuis ligt of langdurig ziek is, laat het dan even weten aan Riekie Vereijken, Baron van Leefdaelstraat 30, telefoon 464280. Namens de KBO stuurt zij dan een kaart.

 

 

Terug naar de startpagina