Mie Peels volledig gedicht

De hut van Mie Peels

Bij ons hè’n de miste de hut nog gekend
die laag daor bij Leend’ op de hei;
ze ston, zu[1] te zegge, nog krèk overend,
um te zien waar ‘t ’n liefhebberij.

 

Et dak van dè huiske dè hong schots en scheef
op vier muren – en die stonne krom
van den aauwerdom – enkel et deurke dè bleef
umdè ’t straf in z’n hengselkes hong.

 

Daor binne zaat Mie in ‘ne stoel bij den hèrd,
de kittel die hong an den haol[2].
En zwart zaag die kittel, nog zwarter zaag Mie,
de kat zaag zu zwart as ’n kraol.

 

En onder de kittel daor zie-de ge ’t vuur,
daor knapt en daor knistert den tùrf,
et blèkt en et blaokert et wit van de muur,
de spanders doe Mie in de körf.

 

De schaauw[3] mee de burdjes en Ons Lieven Heer[4]
zit vol roet en et hout blottert af,
de kopere snotneus[5] die drupt van de smeer
en den bromollie[6] broebelt er af.

 

Van aachter de vensterkes, uit den alkoof[7],
bekijkt oe ‘ne pulling[8], hil bont,
en daor in den hoek bij de houteren stoof
lee ‘nen aauwe verlopenen hond.

 

Den hond is ‘nen aauwen en alles is aauwd
wa ge ziet hier en alles is krom;
mèr Mie gift d’r hut veur gin woning van gaauwd,
di hutje-n-is Mie’s hèiligdom!

 

Toedè[9] op ‘ne goeien dag Pietje den Dood
bij Mie’s op den dörpel verscheen;
hij ston bij de toffel, hil mager en groot,
’t wier donker, den dag die verdween.

 

Mie mummelde-n-efkes en knikte tevree,
de rozzekrans hiel ze nog vaast,
“ ’t Is tijd”, zin ze zachjes en “Piet, ik gaoi mee”,
“ ‘k Heb aalt[10] toch nog goed opgepaast”.

 

Nou staot er de hut nog alleen op de hei
Mie zalliger zie-de nie terug;
’t is zund, want ge ziet z’ in gedacht allebèi:
’t schif hutje-n en Mie’s kromme rug.

 

Door: Louis Vrijdag (geb. 1913 in Eindhoven)

pseudoniem: Lodewijk van Woensel.

Bron: ‘De Kneuter’, Eindhoven 1957.
 

[1] zu: de u uitspreken als in zus
[2] haol = getande haak waaraan een waterketel werd gehangen
[3] schaauw = schouw, schoorsteenmantel
[4] bedoeld is een kruisbeeld
[5] snotneus = snotlamp, ouderwets koperen olielampje met lange tuit (De Bont, 1968)
[6] bromollie = bronolie, petroleum (Hoppenbrouwers, z.j.)
[7] alkoof = bedstee
[8] pulling = peluw, meestal toentertijd een strozak
[9] toedè = totdat
[10] aalt = altijd

Van website: http://www.spanglefish.com/eindhoven-in-dialect/index.asp?pageid=289839


 

Terug naar de startpagina