KBO-belastinginvullers gaan weer op pad.

Aangiften Inkomstenbelasting 2018 !!!!   

 

U hebt ze waarschijnlijk al ontvangen, het jaaroverzicht van de Sociale Verzekeringsbank betreffende uw genoten AOW over 2018 en de jaaropgaaf van uw Pensioenfonds eveneens over 2018.

Tijd om weer serieus aandacht te geven aan uw belastingaangifte over het jaar 2018 en te bezien of u voor een teruggave in aanmerking komt. Ook is het van belang te checken of u nog wel voor een toeslag in aanmerking, dan wel of uw toets-inkomen bijgesteld moet worden om terugbetaling achteraf te voorkomen.

 

Zoals u wellicht weet opereren binnen KBO-verband in Berkel Enschot naast Cliëntondersteuners, Vrijwillige Ouderenadviseurs, Administratieve Ondersteuners ook een flinke groep Belasting-invulhulpen, vrijwilligers die de deskundigheid bezitten, en daarvoor regelmatig worden bijgeschoold, om u te helpen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en de controle op de toegekende toeslagen. De dame en de heren hebben onlangs in januari weer een bijscholing gevolgd en ook onderling hebben ze weer het een en ander afgestemd.

Vanaf 1 maart a.s. staan onze belasting-invulhulpen weer voor u klaar om met u de aangifte 2018 te doen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet u aan een paar voorwaarden voldoen:

  • U bent AOW-gerechtigd;

  • Uw inkomen is maximaal € 35.000,-- (alleenstaande) of het gezamenlijk inkomen van u en uw echtgeno(o)t(e) / partner is maximaal € 50.000,--;

  • Er is sprake van een eenvoudige belastingaangifte.

  • U bent lid van de KBO.

Gelukkig kunnen wij u meedelen dat KBO-Brabant heeft besloten de KBO-invulhulpen te blijven opleiden en begeleiden op het vlak van eenvoudige belastingaangiften.

Gevolg van dit besluit is evenwel dat nieuwe hulpvragers lid moeten zijn van de KBO (dit vooral i.v.m. de aansprakelijkheidsrisico’s)

Bent u nu géén lid van onze  KBO-afdeling, dan wordt u toch lid, u kunt dan door de belasting-invulhulpen geholpen worden en voor slechts € 20,00 per jaar deelnemen aan alle activiteiten binnen onze afdeling.

 

Voor het invullen van een aangifte vragen de vrijwilligers € 6,-- per aangifte en maximaal

€ 12,-- per huishouden). Zij dekken hiermee hun onkosten.

In bijzondere situaties, bijv. bij hoge reiskosten, kan hiervan met kennisgeving vooraf worden afgeweken.

Let op:

Tijdens hun bijscholingsbijeenkomst is de invullers meegedeeld dat iedereen die vorig jaar door de belastinginvullers geholpen is, dit jaar vanuit de belastingdienst een machtigingscode toegezonden krijgen. Deze code is van groot belang en dient dus na ontvangst goed bewaard te worden. Zonder de code geen invul-hulp.

En dan nog dit: Hoe helpt u bij het vlot invullen van de belastingaangifte  IB 2018.

Zorg er s.v.p. voor dat u de noodzakelijke bescheiden voor het invullen van de aangifte bij komst van de vrijwilliger beschikbaar heb. Dit voorkomt onnodige vertraging.

 

Neemt u dus, wanneer u denkt in aanmerking te komen voor deze bijzondere ondersteuning, gerust contact op met Thijs Dingenouts, coördinator en hij zal u in contact brengen met één van onderstaande belasting-invulhulpen.

Mevr. Fien van den Aker              

Dhr. Huub van Beurden               

Dhr. Jac van Gool                        

Dhr. Dré van Hal                 

Dhr. Bernard Stroot            

Dhr. Ko Rijnen                            

Dhr. John Rodenburg                   

Dhr. Cor Reijne                   

 

Thijs Dingenouts, coördinator Belangenbehartiging

Thijs Dingenouts (013 – 5336690)

Mail: Thijs.dingenouts@ziggo.nl


Terug naar de startpagina