Geldrop

Welkom

Geachte bezoeker,

 
Het bestuur van KBO-Geldrop vindt het fijn dat u een bezoek aan onze website brengt. De website geeft u de nodige informatie over hetgeen er in de gemeente Geldrop-Mierlo voor onze leden gedaan wordt.

 

In de rubriek organisatie vindt u gegevens van bestuur, commissies en werkgroepen, maar hier staat ook het jaarprogramma en het beleidsplan.

 

Bij activiteiten staat informatie over de nog te houden activiteiten en de vaste wekelijkse/maandelijkse activiteiten.

 

In het nieuws bevat informatie over belangrijke zaken, die op provinciaal/landelijk niveau door KBO-Brabant geregeld worden, zoals persberichten e.a.

 

In het archief staan de verslagen van de activiteiten die georganiseerd zijn en de daargenomen foto's zijn terug te vinden in het fotoalbum.

 

Bij contact, nuttige informatie en handige links vindt u tal van informatie, die misschien nu of later interessant en nuttig kunnen zijn.

 

Wij wens u veel leesplezier bij het doorbladeren van onze website.

 

Bestuur, commissies en werkgroepen KBO-Geldrop

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor:

Zaterdag 23 november 2019 sinterklaasviering in de aula van het Strabrechtcollege in Geldrop. (zie het programma onder activiteiten)

 

Vrijdag 13 december 2019 kerstviering in het Gemeenschapshuis Zesgehuchten in Geldrop. (zie het programma onder activiteiten)

 

Zwemmen met korting iedere donderdag in De Smelen.

I.v.m. de BTW-verhoging per 1 januari 2019 zal de eigen bijdrage .verhoogd worden van € 4,10 naar € 4,30

let op: tijdens de grote schoolvakantie is er geen zwemmen voor ouderen.

 

Elke 4e maandag van de maand Samen uit Eten

(meer informatie bij Activiteiten en in De Nieuwsbrief)

 

Data waarop de leeskring bij elkaar komt en de titels van de boeken voor het leesseizoen 2019 zijn bekend. 

(meer informatie bij Activiteiten en in De Nieuwsbrief)

 

Het beleidsplan 2017-2020 is gereed. U kunt dit terugvinden onder 'organisatie'

 

 

 
In het nieuws

PENSIOENSTELSEL

Er is al veel gesproken en gepubliceerd over het pensioenstelsel.

Onder het In het Nieuws vindt u de reactie van onze penningmeester op het pensioenstelsel.

 

ERELID VAN KBO-GELDROP

Op de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2019 is mevrouw A. Verkennis-Bouten benoemd tot erelid van de afdeling KBO-Geldrop.

Mevrouw Verkennis heeft in het algemeen bestuur en in tal van commissies van de afdeling tel van werkzaamheden voor de leden van de KBO-Geldrop verricht. Om haar hiervoor te danken heeft het bestuur haar benoemd tot erelid.

 

 

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) wordt vanaf 25 mei 2018 van kracht in alle lidstaten van de Europse Unie. Een verkorte samenvatting wordt gepubliceerd in de Nieuwsbrief en onder Organisatie van deze website vindt u de privacyverklaring.

Vergaderdata bestuur en commissies

Data diverse vergaderingen

18 november Dagelijks Bestuur

25 november Algmeen Bestuur

11 november Commissie Educatie en Ontmoeting.

 

 

Leeskring:

nieuwe data vindt u bij Activiteiten