Welkom

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van KBO-Bernadette

 

we hebbben een nieuwe website

www.kbobernadette.nl

 

v

Clicky

VBOH

Belastingservice

De belastingservice is opgezet omdat gebleken is dat veel ouderen geld van de belasting terug konden krijgen, maar geen verzoek tot teruggave indienden. De vrijwillige belastinginvullers helpen de senioren bij het invullen van de belastingaangifte.

lees meer

 

Clientondersteuners

Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner helpt u daarbij!

 

lees meer

 

Vrijwillige ouderenadviseurs

Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen dat ook.

lees meer