Welkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van KBO-Bernadette

op 19 februari jl. heeft  de algemene ledenvergadering  ingestemd met het verzoek om Hennie de Gooijer tot voorzitter te benoemen. Annemarie Schouten had zich als kandidaat aangemeld voor het bestuur en ook daarmee ging de ledenvergadering akkoord. De rolverdeling binnen het bestuur ziet er nu als volgt uit.

 

Hennie de Gooijer, voorzitter

Miny Verhoeven secretaris

Annemarie Schouten penningmeester

 

Chris Koelemij bestuurslid onze steun en toeverlaat indien nodig.

 

Hennie, Miny, Annemarie en Chris
 

Voor alle soorten vragen kunt u terecht bij onze secretaris 00612992395  of per mail

secretaris@kbobernadette.nl

 

Graag tot ziens tijdens één van onze activiteiten.

 

Real Time Analytics

Clicky

VBOH

Belastingservice

De belastingservice is opgezet omdat gebleken is dat veel ouderen geld van de belasting terug konden krijgen, maar geen verzoek tot teruggave indienden. De vrijwillige belastinginvullers helpen de senioren bij het invullen van de belastingaangifte.

lees meer

 

Clientondersteuners

Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner helpt u daarbij!

 

lees meer

 

Vrijwillige ouderenadviseurs

Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen dat ook.

lees meer