Welkom

 

Welkom bij SeniorenVereniging Loon op Zand
secretariaat: Kloosterstraat 50, 5175 BJ Loon op Zand

Tel 0416-362347, E-Mail: secretaris@kbo-loonopzand.nl

SeniorenVereniging Loon op Zand

 

Disclaimer

 

Verslagen 2019

Bedevaart 's Hertogenbosch

50 jaar Evert Thielen

Wandeldag 10 april 2019

Wandeldag 6 maart 2019

Bezoek EP Brussel 4 maart 2019

Zadkine aan zee 13 februari 2019

Wandeldag 6 februari 2019

Bezoek Noordbrabants Museum

Wandeldag 2 januari 2019

 

Hier zullen alle verslagen van het jaar 2019 worden geplaatst. Mocht U iets terug willen zoeken, ga dan ook naar het archief voor andere verslagen!

Geregistreerde deel

Wilt U toegang krijgen tot het ge-registreerde deel van de website van Seniorenvereniging Loon op Zand, dan dient U rechtsboven aan deze site in te loggen. Hier moet U zich eerst met Uw lidnum- mer en NAW-gegevens aanmel- den. Pas dan ontvangt U per email de opties voor het gesloten deel van de website . Hier kunnen in de toekomst specifieke zaken worden gepubliceerd, die alleen voor de leden of specifieke groe- pen van Seniorenvereniging Loon op Zand van belang zijn!