Welkom

 

Welkom bij SeniorenVereniging Loon op Zand
secretariaat: Kloosterstraat 50, 5175 BJ Loon op Zand

Tel 0416-362347, E-Mail: secretaris@kbo-loonopzand.nl

SeniorenVereniging Loon op Zand

 

Disclaimer

 

Geregistreerde deel

Wilt U toegang krijgen tot het ge-registreerde deel van de website van Seniorenvereniging Loon op Zand, dan dient U rechtsboven aan deze site in te loggen. Hier moet U zich eerst met Uw lidnum- mer en NAW-gegevens aanmel- den. Pas dan ontvangt U per email de opties voor het gesloten deel van de website . Hier kunnen in de toekomst specifieke zaken worden gepubliceerd, die alleen voor de leden of specifieke groe- pen van Seniorenvereniging Loon op Zand van belang zijn!