KBO 60 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik eens op deze link hier onder . Dit filmpje is een paar dagen via deze link te downloaden . Tonny Wijnands met de feestmiddag KBO 60 jaar
 

https://we.tl/1Tsvdu1bIT

 

Koninklijk lintje voor Harry van Tulden

 

 

Bij de feestdag van het 60 jarig jubileum op 21 juli 2018 kreeg Harry van Tulden een koninklijke onderscheiding uit gereikt door burgemeester Dilia Blok.

Harry heeft heel veel voor onze KBO gedaan maar dat alleen , kijk hier naar zijn lijst van verdiensten.

 

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Naam : De heer H.M.A. (Harrie) van Tulden

Geboortejaar : 1933

Onderscheiding : Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Datum/tijdstip uitreiking : zaterdag 21 juli 2018 om 13.45 uur

Door : Burgemeester D. Blok

Locatie : Zaal Heidehof, Kerkendijk 126a, Someren

Verdiensten:

De heer Van Tulden is binnen de gemeenschap Someren-Heide erg actief op verschillende gebieden. Ondanks zijn hoge leeftijd doet men nooit tevergeefs een beroep op hem.

Een opsomming:

Actief bij KBO, afdeling Someren-Heide

Sinds 1993 is de heer Van Tulden actief lid van de KBO Someren-Heide. Hij is bijna 10 jaar penningmeester geweest. Momenteel is de heer Van Tulden coördinator bij het koersballen, kienen en biljarten en coördineert hij de bezorging van het maandblad. Verder bezoekt hij zeer regelmatig zieke medemensen en mensen die het moeilijk hebben. Een bezoekje van hem wordt altijd erg gewaardeerd.

Actief in de parochie

De heer Van Tulden is sinds 1985 koster in de kerk in Someren-Heide.

Hij is het eerste aanspreekpunt voor de priester, de koren, de verschillende werkgroepen en uitvaartondernemingen. De parochie kan altijd op zijn aanwezigheid en inzet rekenen. Hij houdt altijd een oogje in het zeil, zorgt ervoor dat de verwarming op tijd aan en uitgezet wordt, controleert de kerkbenodigdheden en zet alles klaar bij speciale vieringen. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Hij is erg betrokken en heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.

Sinds 1995 deelt hij het kosterschap steeds met een andere vrijwilliger.

Actief bij de werkgroep Onderhoud parkje De Inloop

De heer Van Tulden is sinds 1996 (de start van het parkje) lid van de werkgroep, die het parkje De Inloop onderhoudt. Behalve het mee onderhouden van het park beheert en onderhoudt hij het tuingereedschap. Ook zorgt hij er tussentijds voor dat de ruimte rond het kerkgebouw en op het kerkhof er netjes en verzorgt bijligt.

 

Hier onder de link naar het filmpje van Harry en Cor.

 

http://www.siris.nl/video/121253964/koninklijke-onderscheiding-voor-harrie-van-tulden/

-------------------------------------------------------------------------------------

Groepsfoto gemaakt met het 60 jarig jubileum.door Rob Fritsen.

 

Bekijk hier onder het filmpje van SIRIS  ( op de blauwe link klikken)

http://www.siris.nl/video/121252773/kbo-someren-heide-60-jaar/

 

 

Filmpje 60 jaar KBO met Tonny Wijnands

 

 

Welkom

 

 

KBO afdeling Someren-Heide is een vereniging voor senioren.

Onze afdeling stelt zich als doel het ontplooien van activiteiten ,

die gericht zijn op het behartigen van de belangen van senioren,en het bevorderen van sociale contacten.

Verder bieden wij onze leden vanaf 55 jaar gevarieerde ,

gezellige educatieve en sportieve ontspanningsmogelijkheden aan.

Voor vragen tips en ideeën kunt u terecht bij het bestuur.

 

Kijk regelmatig op deze site voor informatie.

 

 

  

Woordje van de voorzitter.

 

Beste leden, 

 

Met trots kunnen wij onze KBO website presenteren.

In januari 2013 is deze in de lucht gegaan.

Door veel inspanning en inspiratie hebben we dit kunnen realiseren.

Deze website zal onderhouden worden door Annie Hendriks waar u altijd voor inlichtingen terecht kunt.

We hopen dat velen van deze informatie gebruik maken, en er zo veel plezier aan mogen beleven.

 

Voorzitter KBO

H. Boerekamp.

Onderscheiding voor Toos Menting.

Toos Menting-Heijblom (71) uit Someren-Heide ontving op donderdag 26 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Dilia Blok speldde haar de versierselen op tijdens de jaarlijkse lintjesregen in het gemeentehuis in Someren.

Toos Menting is binnen de gemeenschap Someren-Heide actief voor diverse verenigingen. Zij zet zich met name in voor ouderen en is actief op muzikaal gebied.

Toos is sinds 1979 actief bij gemengd koor Heart & Soul (voorheen Corde et Animo). Zij is bij repetities en uitvoeringen altijd aanwezig. Gedurende twintig jaar was zij penningmeester. In de jaren tachtig organiseerde zij handmelkwedstrijden, een initiatief van het koor. Ook initieerde zij de jaarlijkse kledingmarkt. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het koor. Al ruim 38 jaar zorgt zij er voor dat de leden er piekfijn uit zien bij uitvoeringen. De uniformen worden door haar gereinigd en indien nodig hersteld.

Sinds 2004 is Toos actief lid van de KBO. Zij organiseert sinds 2016 de wekelijkse knutselactiviteit. Daarnaast verzorgt Toos de inrichting van de promotiekast in het gemeenschapshuis en ondersteunt zij als gastvrouw de diverse voorlichtingsbijeenkomsten. Sinds 2010 is Toos lid van het projectkoor.

Vanaf de start in 2008 is Toos actief betrokken bij het project 'Mee(j)eten' van het Dorpsoverleg Someren dat (eenzame of alleenstaande) ouderen bij elkaar brengt middels een gezamenlijke maaltijd. Toos is coördinator van de groep vrijwilligers en gastvrouw en zorgt voor een fleurige aankleding van de tafels. Zij neemt altijd tijd voor een kopje koffie en een praatje met de deelnemers.

Sinds 2009 is Toos Menting actief lid van de jeu de boulesvereniging De Vrolijke Ketsers. Zij is gastvrouw bij wedstrijden en toernooien. Ook is zij lid van de kascontrolecommissie. Voorheen was zij secretaris en penningmeester en verzorgde zij de uniformering en materialen.

Ook namens het bestuur en alle KBO leden hartelijk gefeliciteerd Toos. Welverdiend.

Christien Middendorp KBO Prinses 2018
Afgelopen zaterdag 13 januari was de traditionele carnavalsmiddag voor de leden van de KBO in het land van de Keijepaol, Someren-Heide.
Hier kwam Christien Middendorp tevoorschijn als de nieuwe prinses van de KBO. Christien is geen onbekende in het carnavalswereldje. Haar vader is ook al eens prins is geweest, evenals haar broer Riny.
Haar zoon Christian is jarenlang vorst geweest van de Keijepaol.
Kortom:
Natuurlijk de ideale KBO prinses in dit jubileumjaar van de Keijepaol!
 
 

 

KBO PRINSES CHRISTIEN 2018

Ik, KBO Prinses Christien 1e, bij gratie van Prins Marcel 1 en Prinses Bianca,  

Vorst Jeroen, Jeugdprinses Renske en Jeugdadjudant Stef, Raad van Elf, Bestuur, 

Hofkapel “De Bessembloazers” en alle Bessemers en Bessemerinnekes

 • Bijna 57 jaar wonende in het Land van De Keijepaol
 • Dochter van ex Prins Jo 1e en ex Prinses Dina van De Plattevonder
 • Beschermvrouwe van Jhon-Pieter en Esther, Dinan en Frank, Christian en Sanne, Moeder Dina en alle Bessemers en Bessemerinnekes
 • Trotse Bescherm-oma van Jony, Nine, Jente, Demy en Zigo
 • Barones van D’n Appelhof
 • Fervent boulster bij De Vrolijke Ketsers
 • Liefhebster van Line-Dance bij De Heidehof Linedancers
 • Vrijwilligster in de Koffiehoek van De Bunt
 • Vrijwilligster bij “Die Heise Bierfesten”
 • 10 Jaar trotse fan van ex-Vorst Christian
 • Residentie aan de Eggendreef

 

IK PROCLAMEER:

 • KBO Prins Tiny 1e was een “Superman”, ik volg hem op zo goed ik kan
 • De KBO en CV De Keijepaol is samen “top”, dat weten we allemaal
 • Daarom vanmiddag met z’n allen flink gaan carnavallen
 • Carnaval vieren zit ons in het bloed, en wij als KBO’ers weten wel hoe het moet
 • Jong of oud, arm of rijk, in De Keijepaol zijn we allen gelijk
 • De Bessembloazers doen hun best en wij met ons allen vullen de rest
 • Prinsenpaar, Vorst en Raad staan ieder jaar voor ons paraat
 • De KBO herdenkt het 60-jarig bestaan, en dat zullen we zeker vieren gaan
 • Bij Heidehof maken wij plezier en bouwen een mooi “fisje’ hier
 •  
 • Dus vandaag is niks te zot of te gek, samen een gezellige middag, zo is het mer krek • Carnavallen in De Keijepaol is “Keigaaf”, daarom voor ons allen 3x ALAAF!
 • Mijn lijfspreuk: DOE NIE VERLÉGE, MER VLOT ERTÉGE !!!!

 

Prinses Christien 1 hartelijk gefeliciteerd namens het bestuur en alle KBO leden met je uitverkiezing tot KBO prinses.

Geniet ervan.

 

Mooi verslag van deze middag, van Rian van Rijsewijk.

 

Verslag Carnavalsmiddag KBO Someren-Heide

We werden verwelkomd door Barbie, Geer en Goor en kregen een koker met daarin een nummer voor de loterij. Het was een gezellige boel. Barbie (Antoinet Toonders), zorgde ervoor dat niemand zich verveelde. Met lang blond haar, gympen en een rose sportbroekje onder haar barbiekleding was ze constant aanwezig en in beweging. Ook Geer (Hub Derix) en Goor (Fons Pouwels) leidden alles in goede banen.

Na de koffie was er de polonaise met prins Tiny en zijn gevolg. De prins keek al een beetje beteuterd omdat zijn “koninklijke periode” bijna achter de rug was.

Er werd begonnen met het eerste gedeelte van de loterij. Was natuurlijk spannend, wie ooh wie won iets van de prijzen die geschonken waren door firma Meeuwis.

En toen kwam er toch echt een einde aan het prinsenbestaan van Tiny, die vergezeld was van prinses Truus. Vorst Jeroen bedankte hem voor zijn goede functioneren. Ook Jeugdprinses Renske en Adjudant Stef zwaaiden hem uit.

Het eerste optreden waren de danseresjes van Heibel. Ontroerend was het hoe ontspannend ze een dansje deden en niet iedereen “in de pas”liep. Daarna kwam de oudere dansgroep aan bod. Het was erg professioneel. Wat een talent zit er in de Hei!

De onthulling van Prinses Christien de 1e liet niet lang op zich wachten. Iedereen reageerde verrast, dat hadden ze niet verwacht. De kersverse Prinses las haar proclamatie voor en drukte iedereen op hun hart dat er veel lol gemaakt moest worden.

Daarna werd door voorzitter Henk, Mia Loverbosch in het zonnetje gezet vanwege haar vele verdiensten voor de KBO. Ze ontving dan ook de KBO handdruk. Iedereen stond in de rij voor de felicitaties van respectievelijk Prinses Christien en Mia.

De line-dancers van Heidehof dansten er daarna lustig op los. Het was een vrolijke groep met in het midden tussen de dames 1 heer, maar die had van de dames geen last.

Het 1e optreden van de Raad en ex-Prinsen was een voorspelling hoe het over 40 jaar zou zijn in een verzorgingshuis. Dat was lachen, gieren, brullen. Er kwam een robot in beeld die de patiënten uit hun bed haalden en daarna, met een hogedrukspuit, flink de oudjes onderhanden nam. Toen ze een beetje bekomen waren, gingen ze hun stramme spieren los maken op een trampoline. Helaas voor Hans Haazen, hij zakte erdoor!

De polonaise werd weer hervat, waarbij Barbie zowat iedereen van de stoel plukte en de rij steeds langer werd.

Het volgende optreden ging verder met “de Dotjes”. Dat waren 2 dames die goed in hun rol zaten. De 1e vond zich heel goed en nummer 2 was “een beetje dom”. Ze zongen oude nummers zoals: Una paloma blanca, Mexico, enz. Ze kregen de zaal mee en iedereen met de hendjes de lucht in. De domme zangeres bleef daarbij heel goed in haar rol en Barbie zweepte de zaal weer op. Is voor herhaling vatbaar.

Er was pauze en het worstebrood kwam tevoorschijn. Ondertussen praatte Geer alles aan elkaar en Goor deed daarbij ook niet onder met zijn grappen.

Op het podium lag een heuse sultan zich stierlijk te vervelen op zijn sofa. Zijn bediendes zorgden voor verkoeling met hun waaiers. Ze konden hem niet meer verrassen met “de geneugten des levens”, maar.. er was een ding dat hem wel interesseerde, n.l. een hond. Maar geen gewone hond natuurlijk. Nee, deze hond had geleerd hoe je netjes kon eten met mes en vork en op tijd een servet gebruiken. De sultan genoot zichtbaar van dit schouwspel. Goed gedaan Miriam!

De loterij werd voortgezet. Trouwens de kokers met de lotnummers waren gemaakt door de knutselclub van de KBO.

Als laatste was er een verrassingsoptreden door Tiny van de Tillaar en Dimitry Mosa. Tiny was in zijn zwarte periode. Dat wil zeggen: zijn uiterlijk. Hij zong een duet met Dimitry, die hem begeleidde met zijn accordeon. Tenslotte zong Dimitry over zijn land van herkomst het beroemde lied Kalinka. Dit was grote klasse en iedereen huppelde en klapte mee.

Kort samengevat, het was een geweldige super middag.

 

Een carnavaleske groet van Rian van Rijsewijk.

 

De handdruk van de KBO

DE HANDDRUK VAN KBO - SOMEREN-HEIDE

 

 

 

13 januari 2018

 

 

KBO Someren-Heide wil jaarlijks symbolisch een handdrukbeeldje geven aan een lid dat een

schouderklopje-compliment-opsteker of een bemoediging heeft verdiend.

Ouder worden is niet altijd gemakkelijk en als samenleving kunnen we elkaar hierin steunen.

De zevende uitreiking van onze handdruk is voor Mevr. Mia Loverbosch

Zij is een bezorgde moeder, lieve oma en ze is erg behulpzaam in onze samenleving.

Zij speelt een rol in alle activiteiten in en rondom haar omgeving.

Mia is altijd heel actief geweest in verschillende groepen.

Zo zorgt ze al jaren voor de koffie bij het gymmen, haalt het geld op en is het aanspreekpunt.

Ze zingt jaren in het kerkkoor en sinds enkele jaren in het project koor met de kerstmiddag van

KBO.

Op maandag middag gaat ze samen met Soldi wandelen, en op donderdagavond worden er spelletjes gespeeld.

Ook op donderdag morgen met het KBO wandelen is Mia van de partij, en donderdag middag om de 14 dagen gaat ze mee fietsen.

Zo is Mia heel vaak aanwezig bij de vele activiteiten van de KBO.

Ze heeft ook nog haar eigen zwemclubje, kortom een hele lijst van verdiensten waar Mia zeker de handdruk van de KBO voor verdient.

 

Mia is een betrokken persoon in ons dorp. Altijd bereid om te helpen waar nodig.  Vriendelijk en attent t.o.v. anderen.

Kortom: ze verdient deze handdruk ten volle!

We hopen dat deze handdruk een mooi plekske bij haar in huis krijgt.

 

Iemand zijn……te ervaren dat je iemand bent en te merken dat je gezien wordt.

Te voelen dat je herkend wordt als een mens met geschiedenis, als een mens met een levensverhaal als een uniek mens.

Te ervaren dat mensen om je geven. Te merken dat mensen voor je zorgen.

Te voelen dat er liefde is voor je. Dat maakt deze plaats tot een goede plek om te zijn.

 

Mia , proficiat namens het bestuur en alle KBO leden.

 

Geniet van je handdruk , hopelijk mogen we nog lang van je diensten gebruik maken.

Zummerse mens 2016 Diny van de Broek

De Zùmmerse Mens 2016 is:

Diny van den Broek

Gijsberdina Johanna Maria (1944)...
Kerkendijk 105, 5712 ET Someren

Diny is geboren op 28 mei 1944 en is getrouwd met Wim. Samen hebben ze drie kinderen en drie kleinkinderen.
Diny is als 25e Zùmmerse Mens gekozen omdat zij zich al jarenlang belangeloos inzet als vrijwilliger op diverse terreinen binnen de Somerense samenleving. Zij doet dit in al haar bescheidenheid, met liefde en plezier. Kortom: een vrijwilliger zoals Stichting SomereN natuurlijk zich die voorstelt.

Op de lijst van vele verdiensten van Diny als vrijwilliger staat het volgende:
• ze helpt al 25 jaar in het Museum Klok en Peel in Asten. Met haar groene vingers steekt Diny graag de handen uit de mouwen bij alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van bloemen en planten, zoals werken in de tuin, verzamelen van zaadjes van vele bloemen of zakjes met tamme kastanjes vullen, die dan vervolgens verkocht worden;
• Diny is sinds 1993 lid van Groei en Bloei, afdeling Asten-Someren en actief in de werkgroep vaste planten;
• ze zet zich al 22 jaar in voor de oudere medemens. Zo gaat ze elke week naar Huize Witven, waar ze als activiteitenbegeleidster knutselt en buurt met de mensen, er mee gaat wandelen, naar de vlindertuin gaat en Gradjes Hof. Diny gaat ook regelmatig naar Eegelshoeve waar ze mensen bezoekt en met hen koffie drinkt en een praatje maakt.
Dat ze ontzettend goed om kan gaan met oudere mensen bleek ook bij het laatste Ziekentriduüm in Someren-Eind, waar ze heeft geholpen als gastvrouw;
• in de 90-er jaren heeft ze ook meegewerkt aan het per eigen auto rondbrengen van maaltijden via “Tafeltje Dekje”;
• van 1988 tot 2014 heeft Diny de collecte voor de Hartstichting gecoördineerd voor Someren-Heide. Ze zorgde dat de collectanten de bussen en de lijsten met de straten op tijd in huis hadden en nam ook de collectebussen weer in;
• Diny is al 35 jaar lid van kerkkoor Sint Jozef. Zij is daarmee het langste nog actieve lid. Elke week gaat ze naar de repetitie en op zondagmorgen zingt ze in de mis (sinds medio 2015 om de veertien dagen);
• al sinds jaar en dag poetst Diny de kerk samen met drie andere dames;
• sinds vier jaar is er een mooie sint Jozefkapel bij het kerkhof, die mede door Diny schoon wordt gehouden.

Naast al deze verdiensten kan vermeld worden dat je altijd een beroep kunt doen op Diny als er iets gedaan moet worden en vandaar dat de selectiecommissie van Stichting SomereN natuurlijk van mening is dat de kandidaat aan alle criteria voldoet en mevrouw Diny van den Broek graag heeft benoemd tot de Zùmmerse Mens 2016.

Namens bestuur en alle KBO leden hartelijk gefeliciteerd Diny

Wandelen met de bewoners van Witven.

Ook dit jaar in 2014 gaan we weer wandelen met de bewoners van Witven, in de vacantie tijd van 3 juli t/m 28 augustus.

U kunt u aanmelden bij Helmi Verhees Tel:0493-491864

Of u kunt gewoon om 14.00 uur naar het Witven komen en er zit altijd iemand te wachten om mee naar buiten te kunnen.

Zie hier onder de brief van een dankbare zoon ,zijn vader ging ook mee uit wandelen.

 

 

Liefdevolle ontmoeting bij ’t Witven in Someren

Op een van de top zomerdagen deze maand 1 augustus 2013  jaar bezocht ik samen met mijn zoon mijn vader in ’t Witven in Someren. De mussen vielen van de warmte van het dak en zelfs met de airco aan was het een vreselijke rit van Midden Limburg naar Someren. De thermometer was van slag en gaf op momenten zelfs 36 graden aan. Toen we aankwamen in Someren hadden we verwacht mijn vader bezweet aan te treffen op zijn kamer of bij de dagopvang. Hij zit al heel lang in een rolstoel en het is best lastig voor ons als familie om een gesprek met hem aan te knopen, laat staan voor anderen. Dat betekent dat hij vaak alleen en eenzaam is. Gelukkig bezoekt mijn moeder hem bijna elke dag, maar ook zij heeft wel eens andere verplichtingen. Die dag was het zo warm dat ik me niet voor kon stellen dat er iemand op bezoek kwam die er niet perse hoefde te zijn. De deuren stonden tegen elkaar open om de weinige wind de ruimte te geven en het verzorgend personeel probeerde er het beste van te maken, zoals altijd trouwens. Mijn vader was echter spoorloos. Hij was niet op zijn kamer, niet bij de dagopvang en ook buiten zag ik hem niet zwetend in zijn rolstoel zitten.

Ik was zeer verbaasd toen ik hoorde dat iemand met hem wandelen was. Ik volgende de beschreven route en trof hem aan in het bos, zittend in de schaduw van een notenboom. Samen met anderen genoot hij van de schaduw, een glas koud water, een vogellied en de liefdevolle aandacht die men kreeg van een aantal mensen die ik niet kende.

Navraag leerde me dat het vrijwilligers waren van de KBO-afdeling Someren-Heide die zo nu en dan met de cliënten van het zorgcentrum gaan wandelen. De ene keer naar  dierenpark Gradjes Beestenboel, dan het Zuiderparkje, de Vlindertuin of de vijver. Ik werd heel stil en verlegen. En ook nu ik dit schrijf vind ik het een bijna spirituele ervaring. Op een dag dat iedereen logischerwijs kiest voor zijn eigen terras, koelkast en douche, kozen deze geweldige Somerse mensen er voor om naar ’t Witven te gaan om hun medemensen, waaronder mijn vader, gewoon een uurtje als mens te behandelen en al duwend achter de rolstoel de warmte te trotseren.

Heel lang geleden noemde we dit een Christelijke daad. Nu we het geloof hebben verloren of dreigen te verliezen zoeken we naar woorden om deze heldendaden te beschrijven.  Ik kom woorden tekort, maar wil de KBO afdeling Someren-Heide complimenteren met het goede werk dat men doet. Zelf ben ik 52 jaar oud, heb een druk gezin en een drukke baan, maar ik realiseer me nu pas dat het echte leven nog lang niet begonnen is en dat we als samenleving enorm dankbaar moeten zijn op deze ouderen en de naastenliefde die ze met daden laten zien, ook bij zulke Somerse of Zomerse temperaturen. 

Thijs Vossen

Linne

Uitnodiging Carnaval 2019

Kom allemaal op de gezellige carnavals middag op 27 januari 2019.

Het beloofd weer een gezellige middag te worden.

Klik op de onderstaande link om de uitnodiging te openen.

/download/453738-KBO-middag+2019+.pdf

Nieuws

 
Geacht Bestuur, secretariaat, webmaster en verdere belanghebbenden,
Hier bij stuur ik u een voorbeeld van een nieuwe parkeergids voor de gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart.
Ik heb deze gids samengesteld omdat elke gemeente in Nederland, zoals u ongetwijfeld weet, zelf het parkeerbeleid kan bepalen. Dit betekend voor veel gehandicapten heel veel onduidelijkheid, zoekwerk en misschien onnodige bekeuringen.
Door alle gegevens van de gemeenten te verzamelen, te controleren en te bundelen is er op alfabetische volgorde per gemeente een handige gids ontstaan. Het formaat van deze gids is aangepast aan de hoes van de parkeerkaart en dus gemakkelijk mee te nemen en altijd gebruiksklaar.
Een prima maar zeer NOODZAKELIJK naslagwerk voor deze grote groep 2 à 300.000 houders van de gehandicaptenparkeerkaart .
Voor deze groep is het van uitermate groot belang dat er BEKENDHEID wordt gegeven aan de VERKRIJGBAARHEID van deze gids.
Daarom wil ik u vriendelijk doch dringend  verzoeken dit belangrijke nieuws, bij uw leden via de nieuwsbrief,website of andere sociale media bekend te maken. De mensen die gebruik willen gaan maken van deze gids zullen deze aktie uwerzijds ten zeerste waarderen.
Inmiddels heb ik zelf 106 regionale kranten benadert met het verzoek een redactioneel artikel over het verschijnen van deze nieuwe parkeergids te plaatsen, een aantal toezeggingen hiervoor heb ik al mogen ontvangen. Een regionale krant uit de provincie Zeeland heeft al een artikel geplaatst en heeft tot gevolg gehad dat er een overweldigend aantal aanvragen is geweest. Hieruit blijkt eens te meer hoe groot de behoefte is voor zo'n gids. U als bestuur, redactie en/of webmaster kunt hiermee veel mensen helpen en tegelijkertijd veel goodwill kweken bij uw leden.

Doordat er reclames in de gids zijn opgenomen is de kostprijs van deze gids relatief laag
en zeker heel betaalbaar gehouden ( met dank aan de sponsoren).
De gids kost €12.50 INCLUSIEF de verzendkosten(ook na forse verhoging van de portokosten per 1/1/2019) De gids wordt dus ook NIET meer DUURDER in 2019.
Betalen kan en mag NA ontvangst van de gids.
Bestellen via: email: parkeergids@gmail.com

Bij voorbaat hartelijk dank namens alle gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart .

 

 

 

 

http://www.kring-gemeente-someren.nl

Hier vindt u alle gezamenlijke activiteiten van Groot Someren, en alle voordelen die de KBO u biedt. Op deze site van Kring Someren staat veel nieuws over WMO en pensioenen. De moeite waard om deze eens te openen.

 

Het nieuwe mail adres van de KBO Someren-Heide is:

kbo.someren-heide@hotmail.com

 

Vind je dat hier iets moet staan of weet je nieuws,

meld het aan de webmaster.

 

annyhendriks@hotmail.com

 

Belangrijke E-Mail adressen

 

http://www.kring-gemeente-someren.nl

Deze belangrijke site verwijst u naar Kring gemeente Someren, waarop alle gezamelijke voordelen en activiteiten staan vermeld die er in Kringverband plaatvinden. Alles over zorg, belasting en nog veel meer kunt u hierop vinden.

 

https://www.someren.nl/

 

http://www.heemkundekringdevonder.nl

 

http://www.siris.nl

 

 

Kijk ook eens dit filmpje Someren van de Heemkunde kring.

 

Een filmpje van de hagelschade over Someren.

Een maand na de hagelbui.

 

Webmaster KBO Someren-Heide

 

annyhendriks@hotmail.com

Statistieken
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 1 personen u voor.
Vorige week werd KBO Someren Heide bezocht door 1 bezoekers.
Kringen en Afdelingen
Klik op onderstaande kaart om de KBO bij u in de buurt te vinden.