Welkom

 

 

 

  Welkom op onze website...en van harte welkom bij een van onze activiteiten !

N I E U W S B R I E F

Bij de leden wordt deze maandelijkse brief ook op papier aangeboden. 

 

Nieuwsbrief KBO oktober 2019

L I D M A A T S C H A P
C O N T A C T - L E G G E N

KBO- Heeswijk

Secretariaat: Maria van Berloo

Telefoon:  0413- 294555

E-mail: kboheeswijk.secr@gmail.com

Contact met bestuursleden ?

Bestuur KBO Heeswijk

H E L P - V R A G E N