Welkom op de website van, KBO-Deurne Zeilberg.
 De Clarinet De RK.Kerk  SCC. den Draai

  

WELKOM OP DE WEBSITE VAN KBO-Deurne Zeilberg.

 

Wij heten u van harte welkom op de website van KBO-Zeilberg.

Wij hopen dat u hier kunt vinden wat u zoekt en anders, maakt u toch gebruik van de gegevens van onze medewerkers op deze site zij verstrekken u graag nadere informatie.

De diverse adressen en telefoonnummers treft U op deze site aan.

Deze site van KBO-Zeilberg maakt onderdeel uit van de nieuwe site van KBO-Brabant, het overkoepelende provinciale KBO orgaan. 

Onze afdeling is een vereniging voor Zeilbergse 50 plussers en heeft zo`n 330 leden.

De leden van KBO-Zeilberg ondernemen samen diverse activiteiten onder andere, voor ontspanning, zij nemen deel aan sociale en culturele - activiteiten en kunnen voor hun individuele belangen een beroep doen op advisering.  De diverse activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden, waarbij ieder voor zich, het benodigde werk verricht.
Lid zijn van een afdeling betekent tevens dat u lid bent van overkoepelende organisatie`s zoals KBO-Brabant.Daar geniet u de diverse voordelen van. 

Voor meer informatie kijkt u maar eens op uw gemak door onze website mogelijk worden daarbij uw vele vragen beantwoord of u richt zich voor nadere informatie toch gewoon tot een van de bestuursleden. 

Als u nog geen lid bent, staat u daarna niets meer in de weg om lid te worden van,

KBO-Zeilberg                                                            

Wij danken u voor uw bezoek aan onze site.

Groetjes van KBO-Deurne Zeilberg                           

Voorzitter  Honings L. 

            

Algemene informatie over KBO-Zeilberg

                                              

   de Pottenbakker                                                       de Peelwerker


Katholieke Bond van Ouderen Deurne-Zeilberg
sinds 08-09-1971 afdeling: Deurne-Zeilberg
Bankrelatie:  Rabo-bank Deurne, rekeningnr. NL27RABO.01708.42.274

19 oktober 2008

De KBO-Zeilberg is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit.
Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van Senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.
KBO Zeilberg is een organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.  "LEES VERDER"


 

Waarom lid worden van KBO-Zeilberg.

Lid worden van de KBO afdeling Deurne-Zeilberg

KBO-Zeilberg, de seniorenbond voor alle Zeilbergers vanaf 50 jaar.

Waarom zou u lid willen worden?

ZOMAAR EEN AANTAL GOEDE REDENEN OM LID VAN DE,

KBO-ZEILBERG TE WORDEN.   "Lees Verder"    

Inloggen op onze website.

 Wanneer u wilt inloggen op het voor de leden toegankelijke deel van de  website van KBO-Deurne Zeilberg

 geef dan uw e-mailadres door.   U moet dus wel lid zijn.

 

HOE LOGT U IN OP HET BESLOTEN GEDEELTE VAN DEZE SITE ?

U bent nu op het openbare deel van de afdelingswebsite. Alleen leden van afdeling Deurne-Zeilberg hebben toegang tot het besloten deel van deze site.

Behoort u niet tot die groep dan hebt u geen toegang.

Om in te kunnen loggen heeft  U een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Onze leden verzoeken wij vriendelijk om hun gebruikersnaam en hun wachtwoord in te vullen, waarna ze toegang krijgen tot de speciaal voor hen gereserveerde pagina’s.
Wachtwoord vergeten? 

Volg dan de instructies zoals aangegeven bij het vignet  “inloggen” rechtsboven.

 

Uw gebruikersnaam  is, Uw lidnummer dat vermeld staat op Uw ledenpas (zonder BR)en  een wachtwoord.

U krijgt een wachtwoord door dit eenmalig, via REGISTREREN,  bij de centrale ledenadministratie van KBO-Brabant in Den Bosch aan te vragen.