Algemene Leden Vergadering 27 febr. 2018

54 leden waren aanwezig tijdens de ALV . Helaas was onze secretaris ziek en dat betekent dat Henriëtte Verouden onze voorzitter samen met Hennie de Gooijer ons andere bestuurslid er alleen voor stonden. Er is afscheid genomen van Chris Koelemij en dank gezegd aan Frans Jansen en Hubert van Duppen voor hun inzet voor onze vereniging allen vertrekkende bestuursleden. Mevrouw Verhoeven heeft zich gemeld als penningmeester. 

Het bestuur heeft binnenkort een gesprek met haar, maar de vereniging is akkoord gegaan met een tussentijds benoeming. We hadden 4 KBO leden die 25 jaar lid zijn te weten de heer en mevrouw van Eeden, de heren van der Heijden en van Veghel allen hebben een oorkonde ontvangen. De financiën zijn goedgekeurd en de activiteiten zijn uitgelegd, iedereen heeft dit in het keurige jaarverslag kunnen lezen.

We hebben circa 440 leden en zoeken dus binnen dit bestand naar vrijwilligers voor de activiteiten maar ook voor het bestuur.Na een korte pauze werd de middag afgesloten met het optreden van de Jama’s .Terug naar de vorige pagina